Малын түүвэр судалгааг зохион байгуулав

      Дархан сумын засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/166 дугаар захирамжаар энэ сарын 02-09-ний өдрүүдэд малын түүвэр судалгааг зохион байгуулан ажилласан байна. Түүвэр судалгаанд Дархан сумын 1,2,3,5,6,7,8,15, Малчин багуудын нийт 127 айл өрх сонгогдсоноос 125 өрх малаа бүрэн тоолуулжээ. Нэгтгэсэн дүнгээр тэмээ-2, адуу-1554, үхэр-3813, хонь-8517, ямаа-5011 нийт 18897 толгой мал тоологдсон мэдээтэй байна.

Энэ мэдээнд өгөх таны реакци?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0